Image
image
image


Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajisti Brasov ICDP


OFERTA CERCETARII

LISTA  LOTURILOR DEMONSTRATIVE

Nr.
crt.

Proiect
Contract

Rezultat

1

Sporirea produtiei si clitatii furajelor din pajistile semanate prin imbunatatirea nutritiei minerale cu azot a plantelor
 Contract: 1392/07.2001  
             Program:  RELANSIN

Tehnologie privind reducerea consumurilor de fertilizanti cu azot pe pajistile semanate prin promovarea leguminoaselor perne in amestecuri.  Extensia s-a efectuat ICDP Brasov 5 ha, Ilieni jud.Covasana 5 ha

2

Extinderea in fermele mici si mijlocii a unui sistem integrat de producere si valorificare a furajelor pe pajisti in conditii de eficienta economica  ridicata, in contextul unei griculturi durabile 
 Contract: 2264/02.2002                         
              Banca Mondiala

Sistem integrat de producere si valorificare a furajelor obtinute pe pajisile semanate jud.Brasov 37 ha, jud.Mures 35 ha, jud.Covasna 8 ha,jud.Hunedoara 10 ha

3

Maşina de semanat plante furajere de pajisti MSPF 2,0
Contract : C 160/ 01.09.2003
          Programul: AGRAL

Realizarea si demonstrarea functionarii noii masini de semanat plante furajere MSPF 2,0. Extensia s-a realizat pe o suprafata de 5 ha, Sat Daisoara, Com. Ungra, jud.Brasov

4

Tehnologie ecologică de mecanizare pentru reabilitarea pajiştilor prin  supraînsămânţare în benzi, pentru obţinerea unor furaje de calitate şi în cantitate superioară şi pentru refacerea calităţii eco–peisagistice a mediului ambiant.
Contract 191/ 2003
         Program AGRAL 

Realizarea modulului de aplicare a noii tehnologii ecologice de mecanizare pentru reabilitarea pajistilor. Modulul cuprinde un numar de 6 secvente. Buletin de certificare  modulului 1541/18 11.2005. S-a aplicat la ICDP Brasov, SC AGROZOOROM Cristian Brasov

5

Elaborarea de noi tehnologi pentru producerea de sămânţă la soiurile de graminee şi leguminoase perene de pajişti recent create.
Contract 325/ 2004
         Program AGRAL

Tehnologie de utilizare mixta  samanta-furaj al loturilor semincer de graminee perene. Extensie ICDP Brasov 5 ha, Ilieni jud.Covasna 3 ha

6

Sisteme tehnologice de recoltare si conservare a furajelor            
Contract:    186/2005
         Program  INVENT                            

Tehnologia de recoltare si conservare furajelor prin administrarea de conservanti. Extensie ICDP Brasov si SC AGROZOOROM Cristian Brasov

7

Elaborarea de sisteme tehnologice optime pentru cultura pajiştilor semănate, eficiente cantitativ, calitativ şi de protecţie a mediului.
Contract 324/ 2004
         Programul AGRAL

Tehnologie de infiintare, intretinere si exploatare a pajistilor semanate. Extensie jud. Sibiu 25 ha

8

Maşina de semanat plante furajere de pajisti MSPF 2,0
Contract : 160/ 01.09.2003
         Programul  AGRAL

Realizat pajiste imbunatatita prin reinsamantare suprafata 20 ha la SC AGROZOOROM Cristian Brasov

9

Maşina de semanat plante furajere de pajisti MSPF 2,0
Contract : 160/ 01.09.2003
         Programul: AGRAL              

Realizat pajiste imbunatatita prin reinsamantare suprafata 5 ha. Sat Jibert, Rupea, jud.Brasov

10

Maşina de semanat plante furajere de pajisti MSPF 2,0
Contract : C 160/ 01.09.2003
         Programul  AGRAL              

Realizat pajiste imbunatatita prin suprainsamantare suprafata 3 ha. Com. Halchiu, jud. Brasov

11

Maşina de semanat plante furajere de pajisti MSPF 2,0
Contract : C 160/ 01.09.2003
         Programul  AGRAL               

Realizat pajiste reinsamantata suprafata 3 ha SC PROMOTECH Management SRL, Vladeni, jud. Brasov

12

Contract de extensie a rezultatelor stiintifice nr. 1187/ 21.11.2002 cu SC TRANSGOLD Baia Mare

Reinierbare halde de steril. Suprafata 10 ha la TRANSGOLD Baia Mare

13

Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile
Contract nr. 38/03.10.2005
         Proiect CEEX

Utilizarea  unor noi structuri de amestecuri din soiuri de graminee cu leguminoase perene de pajisti pentru infiintarea pajistilor semanate. Extensie ICDP Brasov 10 ha, jud. Mures 5 ha

14

Studiul multifunctional al ecosistemelor de pajisti semanate in cadrul relatiei sol-plant-animal-mediu (MULTIPRAT)   
 Contract nr. 36/2006
         Proiect CEEX                       

Elaborat metode agrotehnice de mentinere a biodiversitatii. Extensie jud.Brasov 5 ha

15

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL

Realizat pajiste imbunatatita prin reinsamantare in perimetrul de ameliorare suprafata 5 ha, Sat Fantana, Com Hoghiz, jud.Brasov

16

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL

Realizat pajiste imbunatatita prin reinsamantare in perimetrul de ameliorare  suprafata 5 ha, Com. Ungra, jud.Brasov

17

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL              

Realizat pajiste imbunatatita prin reinsamantare in perimetrul de ameliorare  suprafata 5 ha, Sat. Satul Nou, Com Halchiu, jud.Brasov

18

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.                           
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL              

Realizat pajiste semanata suprafata 20 ha SC AGROZOOROM SA, Com Cristian, jud.Brasov

19

Standardizarea amestecurilor de graminee cu leguminoase perene de pajisti pentru diferite zone ecologice si moduri de folosire        
Contract 322/2004
        Program  AGRAL                 

Realizat pajiste semanata suprafata 10 ha, Mina 1 Mai, loc.Vulcan, jud.Brasov

20

Standardizarea amestecurilor de graminee cu leguminoase perene de pajisti pentru diferite zone ecologice si moduri de folosire            
 Contract 322/2004
         Program  AGRAL    

Realizat pajiste semanata.     Extensia rezultatelor s-a efectuat la Cruce lui Patru suprafata 12 ha, Dragus, VIGEROX si CORBI  38 ha in loc. Fagaras, jud.Brasov

21

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.                           
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL              

Realizat pajiste semanata suprafata 8 ha la SC AMIRA SRL, Mosna, jud. Sibiu

22

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.
 Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL              

Realizat pajiste semanata suprafata 3 ha, Sat Tohanu Nou, jud.Brasov

23

Studii, metode si ecotehnici de gospodarire durabila a parametrilor din Parcul Natural Bucegi       Contract  319/2004
         Programul AGRAL             

Elaborare studii de gospodarire durabila a pasunilor din Parcul Natural Bucegi Extensia s-a efectuat pe o suprafata de 200 ha din perimetrul respectiv

24

Cercetarea si elaborarea unor tehnologii cu impact ecologic redus, pentru mecanizarea cu inputuri minime a lucrarilor de intretinere si imbunatatirea pajistilor                          
Contract: 69/2006
         Proiect CEEX                      

Realizat echipamentul de fertilizat EF 2,5 / 3,75. Determinat fiabilitatea la ICDP Brasov, suprafata 43 ha si la SC AGROZOOROM SA, Com Cristian, jud.Brasov suprafata  27 ha

25

Cercetarea si elaborarea unor tehnologii cu impact ecologic redus, pentru mecanizarea cu inputuri minime a lucrarilor de intretinere si imbunatatirea pajistilor                         
Contract: 69/2006
         Proiect CEEX                      

Realizat model experimental de echipament pentru erbicidat in benzi concomitent cu suprainsamantarea pajistilor degradate EEB  2,5. Extensie ICDP Brasov  8 ha, Stupini, jud. Brasov 50 ha

26

Proiect ROE /001/2004

Metode ecologice de producere a furajelor utilizate in perioada de conversie a fermelor ecologice. Extensie in jud. Mures suprafata 30 ha

27

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL

Infiintare pajiste semanata suprafata 3 ha in Com Vulcan, jud. Brasov

28

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL              

Infiintare pajiste semanata in suprafata de 20 ha  la ICDP Brasov

29

Tehnologie ecologică şi economică de mecanizare pentru îmbunătăţirea prin reînsămînţare a pajiştilor degradate situate în diferite condiţii staţionale.
Contract nr.365/ 2004
         Programul AGRAL              

Infiintare pajiste semanata  in suprafata de 25 ha, Dragus, loc. Fagaras, jud. BrasovPublicatii
Lucrari stiintifice, Anale SCCP Magurele-Brasov
Lucrari stiintifice, Anale ICPCP Magurele-Brasov
Cercetari privind producerea si valorificarea furajelor pe pajisti, ICDP Brasov

Cărţi publicate în edituri recunoscute din ţară (titlul cărţii, editură)

2001

Elemente de gradientica si ecologie montana
Autori: Teodor MARUSCA
Editura Universitatii TRANSILVANIA din Brasov , 2001

2006

Manualul sistemelor de productie ecologica
Autori: Lucien Carlier, Ioan Rotar, Roxana Vidican, Iosif Razec
Editura: RISOPRINT Cluj-Napoca, 2006

2007

Pajistile montane din Carpatii Romaniei
Autori: Paul Burcea, Teodor Marusca, Mircea Neagu
Editura: AmandAEdit, 2007

 


Contactati-ne

Adresa : Strada Cucului nr 5
Localitatea : Brasov
Cod poştal: 500128
Telefon: 0268/472704
Fax: 0268/475295
E-mail: office@pajisti-grassland.ro
Web: http://www.pajisti-grassland.roimage


image
image