Producerea semințelor soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de pajiști

Producerea semințelor soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de pajiști

Obiectivul general:

– Valorificarea  superioară a  resurselor genetice de graminee și leguminoase perene ale României, care dispune în prezent de o bază genetică autohtonă deosebit de bogată, formată din varietăţi şi populaţii de plante, rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor climatice din ţara noastră.

Obiective specifice:

– menținerea în cultură a soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de pajiști prin multiplicarea vegetativă și prin material semincer ;

-promovarea soiurilor autohtone prin realizarea de material semincer necesar  în  producerea seminţelor de graminee şi leguminoase perene de pajişti folosite în formarea diferitelor amestecuri de ierburi utilizate pentru îmbunătățirea pajiștilor și/sau reconstrucția ecologică a unor terenuri degradate;

Tehnologiile producerii de sămânţă la gramineele şi leguminoasele perene de pajişti, prezintă ca obiective stabilirea variantelor optime pentru înfiinţarea loturilor semincere la diferite specii, fundamentarea experimentală a metodelor de fertilizare şi întreţinerea culturilor, stabilirea fazelor şi metodelor de recoltare. Tehnologiile elaborate de institut aduc elemente noi pentru sporirea potenţialului de producţie de sămânţă, concomitent cu o mai bună zonare a speciilor şi soiurilor. Având în vedere diferenţierea unor sporuri din punct de vedere a unor însuşiri biologice şi în primul rând a caracteristicilor de precocitate, s-a impus necesitatea îmbunătăţirii unor verigi tehnologice de cultură a noilor soiuri în funcţie de însuşirile lor.

Scopul:

Prin multiplicarea seminţelor din aceste soiuri valoroase şi comercializarea lor, fermierii şi gospodarii care produc furaje pentru animale vor putea alcătui amestecuri adecvate de graminee şi leguminoase perene pentru înfiinţarea pajiştilor semănate, reînsămânţare sau supraînsămânţare în funcţie de  condiţiile staţionale, modul de folosire şi nivel de intensivizare a producţiei.

De asemenea, amestecurile de semințe de ierburi perene de pajiști se pot utiliza pentru renaturarea terenurilor degradate și reîntregirea aspectului peisagistic al zonelor.