Extensia rezultatelor cercetărilor

Extensia rezultatelor cercetărilor

 Scopul: Diseminarea rezultatelor și îmbunătățirea fluxului de informații de la nivel științific la fermier și pentru asigurarea feed-back-ului în scopul realizării tematicii de cercetare în folosul fermierilor

Activități:

– prezentarea şi demonstrarea tehnologiilor pentru cultura pajiştilor permanente şi temporare;

– asistenţă tehnică fermierilor în domeniul producerii furajelor;

– loturi demonstrative cu pajişti îmbunătăţite prin reînsămânţare şi supraînsămânţare;

– producerea de sămânță din categoriile biologice superioare (prebază și bază) la gramineele și leguminoasele perene de pajiști pentru înființarea loturilor semincere;

– editarea și distribuirea către fermieri de pliante și broșuri cu soiurile noi realizate, precum şi cu amestecurile de graminee şi leguminoase perene de pajişti pretabile pentru diferite moduri de folosire;

– întâlniri de lucru cu producătorii de furaje cărora li s-au recomandat amestecurile de graminee şi leguminoase perene pretabile zonelor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi unele aspecte privind tehnologiile de lucru pentru înfiinţarea, întreținerea și valorificarea pajiştilor;

– participarea, alături de MADR, la coordonarea măsurilor şi activităţilor tehnologice pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul cadru pe termen lung şi mediu privind activităţiile de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor, STRATEGIA PENTRU CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 2014- 2020 / 2020 – 2030 şi în Legea pajiştilor 86/2014, cu modificările ulterioare ;

– elaborarea unei strategii cadru de producere a semințelor soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de pajiști;

– publicarea a peste 800 de articole de extensie în revistele Ferma, Lumea Satului, Profitul Agricol, Mecanizarea Agriculturii, Zootehnie și Medicină Veterinară, Buletine de informare tehnică și economică- Ministerul Agriculturii, Revista AMSEM etc;

– emisiuni radio și TV privind rezultatele cercetărilor și aplicarea acestora prin tehnologiile specifice domeniului CULTURA PAJIŞTILOR.