Lista proiecte de cercetare

Proiecte de cercetare 2009 – 2019

Nr.
Crt.
Denumirea proiectului Perioada de derulare Autoritatea contractantă Rolul institutului
0 1 2 3 4
1 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS 6.3.1
Conservarea biodiversității agroecosistemului montan
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Conducator
proiect
2 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS 6.3.4
Evaluarea potențialului productiv al pajiștilor montane și stabilirea de măsuri tehnologice de creștere a producției de masă verde
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Conducator
proiect
3 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS 2.1.1
Stabilirea unor seturi de hibrizi și soiuri la plante tehnice și plante furajere, adaptaţi la diferite zone de cultură, rezistenţi la factorii de stres
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Partener
4 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS 2.2.2
Producerea de sămânţă din categoriile biologice superioare la hibrizii si soiurile culturilor de câmp, solicitate pe piaţă și la noile creaţii in curs de implementare
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Partener
5 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS 4.1.7
Îmbunătățirea producției de carne sub aspect cantitativ și calitativ la rasele și populațiile de ovine și caprine din zona submontană
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Partener
6 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS 6.3.2
Valorificarea eficientă a resurselor zonei montane din Romania prin aplicarea bunelor practici agricole, prietenoase cu mediul
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Partener
7 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS 6.3.3
Valorificarea eficientă a resurselor zonei montane din România prin realizarea de produse specifice tradiţionale
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Partener
8 PROIECT PLAN SECTORIAL – PS.6.3.9
Proiectarea și promovarea unor tehnologii in vederea producerii de energie neconvențională pentru utilizarea in ferma
2006 –
2010
MADR
Bucuresti
Partener
9 PNCDI, PN2 – Program 2 CAPACITĂȚI - PC 102
Dezvoltarea metodelor de apreciere calitativă a furajelor prin creșterea capacității de investigare în laborator
2007 –
2010
CNMP
Bucuresti
Conducator
proiect
10 PNCDI, PN2 – Program 4 PARTENERIATE – PROIECTE COMPLEXE – C 51-026
Evaluarea impactului sistemelor de producţie ecologica, asupra valorii agronomice si biologice a ecosistemelor furajere si calitatii produselor animaliere, in scopul cresterii eficientei economice a fermelor si securitatii alimentare
2007 –
2010
CNMP
Bucuresti
Conducator
proiect
11 PNCDI, PN2 – Program 4 PARTENERIATE – PROIECTE COMPLEXE – C 51-095
Soluţii tehnologice regionale pentru agricultură durabilă în vederea reinstalării stării de agroclimax
2007 –
2010
CNMP
Bucuresti
Conducator
proiect
12 PNCDI, PN2 – Program 4 PARTENERIATE – PROIECTE COMPLEXE – C 52-103
Evaluarea, conservarea resurselor genetice de graminee şi leguminoase perene de pajişti şi crearea de noi soiuri cu plasticitate ridicată, pentru valorificarea superioară a terenurilor afectate de factori limitativi
2008 –
2011
CNMP
Bucuresti
Conducator
proiect
13 PNCDI, PN2 – Program 4 PARTENERIATE – PROIECTE COMPLEXE – C32-147
Efectele poluării asupra dimensionării populaţiilor naturale, distribuţiei si diversităţii genetice a speciilor genului rhizobium in diferite zone agricole din România și rolul acestora in remedierea solurilor
2007 –
2011
CNMP
Bucuresti
Partener
14 PNCDI, PN2 – Program 4 PARTENERIATE – PROIECTE COMPLEXE – C52-117
Cercetări complexe privind stabilirea de markeri biochimici specifici pentru produsele lactate regionale in vederea îmbunătăţirii trasabilităţii acestora pe lanţul alimentar total
2007 –
2011
CNMP
Bucuresti
Partener
15 PNCDI, PN2 – Program 4 PARTENERIATE – PROIECTE COMPLEXE – C 52-128
Evaluarea impactului utilizării resurselor organo-minerale in nutriţia speciilor vegetale pentru protecţia si ameliorarea fertilităţii solului si a creşterii siguranţei si securităţii producţiei agricole si alimentare
2007 –
2010
CNMP
Bucuresti
Partener
16 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 1.3.2
Valorificarea multifuncţionalităţii pajiştilor în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediului
2011 –
2014
MADR
Bucuresti
Conducator
proiect
17 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 1.3.3
Măsuri proactive zonale de ameliorare a valorii pastorale a pajiștilor permanente degradate sub modificarilor climatice si a interventiilor antropice
2011 –
2014
MADR
Bucuresti
Conducator
proiect
18 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 2.2.2
Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr și a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora
2011 –
2014
MADR
Bucuresti
Partener
19 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 5.4.1
Identificarea şi promovarea produselor tradiţionale din satele pastorale din masivele muntoase ale Carpaţilor Meridionali, respectând reglementările în vigoare privind asigurarea trasabilităţii şi a securităţii alimentare
2011 –
2014
MADR
Bucuresti
Partener
20 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 7.3.6
Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul şi conservarea eficientă a plantelor furajere
2011 –
2014
MADR
Bucuresti
Partener
21 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 8.1.2
Obţinerea unor produse de calitate din lapte şi carne prin valorificarea superioară a pajiştilor montane cu ovine şi taurine
2011 –
2014
MADR
Bucuresti
Partener
22 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 11.1.1
Soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire cu inputuri minime a pajiştilor permanente degradate prin măsuri de suprafaţă
2015 –
2018
MADR
Bucuresti
Conducator
proiect
23 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 11.1.2
Soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire a pajiştilor permanente degradate prin renovare totală.
2015 –
2018
MADR
Bucuresti
Conducator
proiect
24 PROIECT PLAN SECTORIAL ADER 11.1.3
Cercetarea sistemelor agro-pastorale în zona montană în contextul noilor schimbări climatice şi al apariţiei fenomenelor extreme, monitorizarea şi promovarea modelelor funcţionale
2015 –
2018
MADR
Bucuresti
Conducator
proiect
25 MCI –PROIECTE NUCLEU
Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență
2018 –
2020
UEFISCDI
Bucuresti
Partener
26 Conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee şi leguminoase perene de pajişti 2019 –
2023
ASAS
Bucuresti
Conducator
proiect
27 Cercetări privind pretabilitatea la diferite moduri de conservare a furajelor de pe pajişti şi calitatea acestora 2019 –
2023
ASAS
Bucuresti
Conducator
proiect
28 Producerea de material semincer din categoria biologică Bază pentru noile soiuri create, destinat înființării de loturi semincere în unități specializate producătoare de semințe 2019 –
2023
ICDP
Brasov
Conducator
proiect