Tehnologii și verigi tehnologice pentru îmbunătățirea pajiștilor permanente

Tehnologii și verigi tehnologice pentru îmbunătățirea pajiștilor permanente

Scopul: Diminuarea sau înlăturarea  procesului de degradare a pajiştilor permanente, readucerea în circuitul productiv a pajiștilor abandonate, valorificarea multifuncţionalităţii acestor suprafeţe, menţinerea sau creşterea producţiei şi calităţii furajelor prin inputuri reduse, printr-un mod raţional de gestionare a acestor suprafețe, în condițiile conservării biodiversității și a peisajelor.

În cadrul acestor tehnologii un volum imens de cercetări au vizat îmbunătăţirea pajiştilor permanente, reconstrucţia ecologică a pajiştilor cu covor ierbos degradat, renaturarea prin înierbare a terenurilor degradate antropic, consolidarea biologică şi întregire peisagistică prin înierbare a suprafeţelor amenajate pentru îmbunătăţiri funciare, prin aplicarea unor măsuri de suprafaţă (combaterea buruienilor şi vegetaţiei lemnoase, folosirea raţională a îngrăşămintelor şi amendamentelor, eliminarea excesului de umiditate, supraînsămânţarea pajiştilor degradate etc.) sau prin renovare totală(amestecuri de graminee şi leguminoase perene în vederea înfiinţării pajiştilor semănate în diverse condiţii staţionale și mod de folosire: păşune, fâneaţă sau folosire mixtă; stabilirea lucrărilor de pregătire a patului germinativ; sistemul de fertilizare şi amendare; norma şi epoca de semănat ; lucrări de întreținere; alți factori agrofitotehnici).

Urmare cercetărilor întreprinse s-au elaborat:

- soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire cu inputuri minime a pajiştilor permanente degradate prin măsuri de suprafaţă;

- soluţii tehnologice şi mijloace tehnice de îmbunătăţire a pajiştilor permanente degradate prin renovare totală;

- sisteme  agro-pastorale  în  zona montană în contextul noilor schimbări climatice și a apariției fenomenelor extreme;

- soluţii tehnologice pentru  renaturarea prin înierbare a terenurilor degradate antropic;

- tehnologia de îmbunătăţire prin târlire a pajiştilor degradate din zona montană;

- ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale.