Scurt Istoric

Scurt Istoric

Având în vedere importanţa deosebită pe care pajiştile le prezintă pentru economia naţională, în mod firesc a apărut preocuparea ca acestui sector să i se acorde atenţia cuvenită şi să intre în circuitul cercetării agricole româneşti.Astfel, în anul 1933, în cadrul INSTITUTULUI DE CERCETĂRI AGRONOMICE AL ROMÂNIEI (ICAR), au fost inițiate primele cercetări pratologice, iar în 1945 s-a înființat, în cadrul ICAR-ului, prima unitate specializată pentru studiul pajiștilor și a plantelor de nutreț: STAȚIUNEA CENTRALĂ DE PĂȘUNI, FÂNEȚE ȘI PLANTE DE NUTREȚ, cu sediul la Hălchiu, jud. Brașov, unde s-au realizat cercetări privind fertilizarea şi folosirea pajiştilor cu animale.

- 1969, s-a hotărât înfiinţarea STAŢIUNII CENTRALE DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR MĂGURELE-BRAŞOV (SCCP Brașov)

- 1981, prin Decretul Consiliului de Stat Nr. 170/1981 s-a înființat INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI PRODUCȚIE PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR BRAȘOV (ICPCP Brașov) cu patru stațiuni zonale de profil: SCPCP Argeș, SCPCP Timișoara, SCPCP Jucu și SCPCP Vaslui.

- 2002, prin Legea 290/2002, institutul își schimbă numele în INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJIȘTI BRAȘOV (ICDP Brașov), având cele patru stațiuni zonale în coordonare.

- 2009, în urma restructurării cercetării agricole, institutul are în subordine doar două unități de profil: SCDP Timisoara și SCDP Vaslui (Legea 45/2009 și Legea 72/2011).

Evoluția în timp a unităților de cercetare-dezvoltare și a zonelor de influență

Evoluția în timp a unităților de cercetare-dezvoltare și a zonelor de influență