Biochimie, conservarea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti

Biochimie, conservarea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti

Scopul: Determinarea calității și productivității speciilor de graminee și leguminoase perene de pajiști în vederea selecției și ameliorării acestora sau pentru a formula rațiile de hrană pentru animalele ierbivore , asfel încât conversia acestora  în produse animaliere (lapte, carne , lână etc.) și/sau capacitate de efort( la animalele de muncă) să aibă un randament ridicat;

Prin recoltarea, pregătirea şi conservarea furajelor apar o serie de pierderi calitative şi cantitative chiar în condiţiile în care furajul verde, cu compoziţie botanică foarte bună, este cosit în epoca optimă. Reducerea pierderilor calitative în procesul de recoltare, pregătire şi conservarea a furajelor este posibilă prin scurtarea, pe cât posibil, a duratei scurse de la începutul recoltării (cosirii) până la obţinerea produsului final depozitat (fân, semifân şi semisiloz).

Cercetările din acest domeniu  au condus la:

– studiul conservabilitații diferitelor specii și amestecuri de furaje de pajiști;

– aprecierea calitativă a furajelor la un nivel cât mai apropiat de conținutul real în substanțe nutritive;

– promovarea în practică a soluțiilor tehnologice optime de recoltare şi pregătire, astfel încât pierderile cantitative şi calitative să fie minime;

– stabilirea influenței diferitelor metode de conservare și păstrare asupra calității și cantității furajelor produse pe pajiști;

– efectuarea de analize chimice curente:elemente minerale; proteină brută; fibră brută; constituienții pereților celulari; acizii organici de fermentație; digestibilitate “in vitro”