Realizari

Realizari

a. Patrimoniu genetic vegetal

Noile soiuri de graminee şi leguminoase create în cadrul institutului şi în reţea se remarcă prin înalte însuşiri biologice, constituind în acelaşi timp un succes de prestigiu al activității din acest domeniu.
Principalele obiective de ameliorare a speciilor de pajişti, graminee şi leguminoase perene au constat în: producţia ridicată de furaj şi sămânţă, eşalonată echilibrat pe întreaga perioadă de vegetaţie, calitatea furajului; palatabilitate şi digestibilitate ridicate, conţinut ridicat în hidraţi de carbon solubili şi proteine, conţinut redus în constituenţi ai pereţilor celulari; pretabilitate la diverse moduri de folosire: fâneaţă, păşune, siloz, gazon, mixt, reconstrucţie ecologică; adaptabilitate, plasticitate ecologică ridicată; rezistenţă la factori de stres: boli, dăunători, secetă, îngheţ etc.; grade diferite de precocitate, pentru alcătuirea de conveiere de pajişti; competitivitate adecvată pentru alcătuirea amestecurilor simple sau complexe de pajişti; randament ridicat de fixare simbiotică a N atmosferic.
Cercetările complexe efectuate în unitatea noastră și stațiunile colaboratoare de profil SCDP Vaslui și SCDP Timișoara, au permis acumularea unei baze de date ştiinţifice şi material biologic valoros, care a condus la crearea a 27 soiuri de graminee, din 9 specii şi 15 soiuri de leguminoase perene de pajişti, din 3 specii și anume:

  • Graminee: Festuca pratensis-4; Festuca arundinacea-2; Festuca rubra-5; Dactylis glomerata-5; Lolium perenne-3; Poa pratensis-2; Phleum pratense-2; Bromus inermis-3; Phalaris arundinacea-1.

  • Leguminoase: Trifolium repens-6; Lotus corniculatus-7; Onobrychis viciifolia-2.

O atenţie deosebită se acordă în ultimii ani resurselor genetice de graminee şi leguminoase perene de pajişti, atât pentru realizarea unei colecţii funcţionale în baza variabilităţii genetice naturale şi a celei induse, cât şi pentru identificarea, colectarea, studiul şi conservarea surselor de gene cu variaţii adaptive utile.

b. Patrimoniu tehnic

b.1 Tehnologii și verigi tehnologice pentru îmbunătățirea pajiștilor permanente, înființarea de pajiști semănate și producerea materialului semincer

─ S-au realizat peste 25 de tehnologii pentru îmbunătățirea pajiștilor permanente în special prin măsuri de suprafață, cu inputuri minime (low input system), pentru înființarea pajiștilor semănate în condiții de eficiență economică, promovând dezvoltarea unei agriculturi durabile moderne și obținerea de produse cu siguranță alimentară ridicată, menținând nealterată calitatea solului și a mediului înconjutător, precum și tehnologii noi pentru obținerea unor producții ridicate de furaje, de calitate superioară și pentru refacerea calității peisagistice.
Noile tehnologii de îmbunătăţirea pajiştilor conduc la reducerea consumurilor de îngrăşăminte chimice, în special cele cu azot, prin promovarea amestecurilor ce conţin leguminoase perene, diminuarea consumului specific de carburanţi cu cca. 25%, realizându-se simultan mai multe operaţii; reducerea cu 25% a costului lucrărilor; creşterea de 2,0...2,5 ori a producţiei de furaje faţă de cea obţinută pe pajiştea neîmbunătăţită; creşterea producţiei furajere cu 15...20%, în condiţiile creşterii gradului de mecanizare şi reducere a forţei de muncă.

Dintre acestea se remarcă:
─ Standardizarea amestecurilor de graminee cu leguminoase perene de pajiști pentru diferite zone ecologice și moduri de folosire;

─ Tehnologie îmbunatățită de înființare, întreținere și exploatare a pajiștilor semănate, în contextul unei agriculturi durabile, pentru diferite condiții staționale și moduri de utilizare;

─ Tehnologii de îmbunătățire a pajiștilor permanente prin măsuri de suprafață;

─ Tehnologie de îmbunătățire prin târlire a pajiștilor degradate de Nardus stricta;

─ Tehnologie de înființare a pajiștilor semănate pe terenuri invadate de vegetație lemnoasă;

─ Tehnologia producerii de semințe la gramineele și leguminoasele perene de pajisti;

─ Tehnologie de mecanizare a lucrărilor destinate punerii în valoare a pajiştilor degradate invadate de muşuroaie din etajul jnepenişurilor;

─ Tehnologie optimă de mecanizare a lucrărilor de îmbunătăţirea pajiştilor invadate de specia Deschampsia caespitosa;

─ Tehnologii pentru mecanizarea cu inputuri minime a lucrărilor de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor;

b.2 Modele experimentale, prototipuri, proiecte de execuție

   Modele experimentale
  1   Mașina de supraînsămânțat pajiști degradate, MSPD 2,5
  2   Echipament de administrat conservant solid, EDCON
  3   Mașina de semănat plante furajere de pajiști, MSPFP 2,0
  4   Echipament de fertilizat, EF 2,5
  5   Echipament de fertilizat, EF 3,75
  6   Echipament de erbicidat în benzi, EEB 2,5
  7   Echipament de semănat, ESR 3,75
  8   Maşina modernizată de semănat plante furajere de pajişti MSPM 2,5
  9   Rindea-greder pentru pajiști RGP 2,0
 10   Grapă cu colți ficși GCF 4,0
   Prototipuri
  1   Mașina de supraînsămânțat pajiști degradate, MSPD 2,5
   Proiecte de execuție
  1   Proiect de execuţie a maşinii de supraînsămânţat pajişti degradate, MSPD 2,5
  2   Proiect de execuţie a maşinii de semănat plante furajere de pajişti, MSPFP 2,0
  3   Proiect de execuţie a maşinii modernizate de semănat plante furajere de pajişti MSPM 2,5

 

         
  b.3 Brevete de invenție
Nr.
Crt.
Denumirea brevetului Numărul
0 1 2
1 Mașina de supraînsământat pajiști degradate, MSPD 2,5 Brevet RO
104283/1994
2 Echipament de administrat conservant solid, EDCON Brevet RO
104047/1994
3 Mecanism de antrenare pivotant Brevet RO
125884/2012
4 Dispozitiv de virare cu roată pivotantă Brevet RO
125495/2015

 

c. Publicații

Lucrările științifice elaborate de cercetătorii institutului sunt în număr de peste 600, dintre care 150 lucrări științifice publicate la conferințe, simpozioane, congrese internaționale organizate de diferite foruri de specialitate cum ar fi: EGF-European Grassland Federation, Reuniunile FAO pentru pajiștile de munte, IAMFE-International Association on Mechanization of Field Experiments, RIMSA-Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture etc.
S-au editat peste 30 de cărți, unele dintre acestea fiind în premieră în țară, dintre care amintim: TRATAT DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A HABITATELOR DE PAJIȘTI MONTANE; GHID DE PRODUCERE ECOLOGICĂ A FURAJELOR DE PE PAJIȘTI MONTANE; TEHNOLOGII PENTRU MECANIZAREA CU INPUTURI MINIME A LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA PAJIȘTILOR; MECANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE PE PAJIŞT1; TEHNOLOGII ZONALE DE VALORIFICARE DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE PRIN PROMOVAREA MULTIFUNCŢIONALITĂŢII PAJIŞTILOR; MĂSURI PROACTIVE DE AMELIORARE A VALORII PASTORALE A PAJIŞTILOR DEGRADATE; GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE; PRODUCEREA, CONDIȚIONAREA ȘI STOCAREA SEMINȚELOR DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI, ELEMENTE DE GRADIENTICĂ ȘI ECOLOGIE MONTANĂ, precum și 35 broșuri de specialitate.

d. Extensia rezultatelor cercetărilor

  SCOPUL: diseminarea rezultatelor și îmbunătățirea fluxului de informații de la nivel științific la fermier și pentru asigurarea feed-back-ului în scopul realizării tematicii de cercetare în folosul fermierilor.
      ACTIVITĂȚI:
─ prezentarea şi demonstrarea tehnologiilor pentru cultura pajiştilor permanente şi temporare;
─ asistenţă tehnică fermierilor în domeniul producerii furajelor;
─ loturi demonstrative cu pajişti îmbunătăţite prin reînsămânţare şi supraînsămânţare;
─ producerea de sămânță din categoriile biologice superioare (prebază și bază) la gramineele și leguminoasele perene de pajiști pentru înființarea loturilor semincere;
─ editatarea și distribuirea către fermieri de pliante și broșuri cu soiurile noi realizate, precum şi cu amestecurile de graminee şi leguminoase perene de pajişti pretabile pentru diferite moduri de folosire;
─ întâlniri de lucru cu producătorii de furaje cărora li s-au recomandat amestecurile de graminee şi leguminoase perene pretabile zonelor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi unele aspecte privind tehnologiile de lucru pentru înfiinţarea, întreținerea și valorificarea pajiştilor;
─ participarea, alături de MADR, la coordonarea măsurilor şi activităţilor tehnologice pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul cadru pe termen lung şi mediu privind activităţiile de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor, STRATEGIA PENTRU CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 2014- 2020 / 2020 – 2030 şi în Legea pajiştilor 86/2014, cu modificările ulterioare;
─ elaborarea unei strategii cadru de producere a semințelor soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de pajiști;
─ publicarea a peste 800 de articole de extensie în revistele Ferma, Lumea Satului, Profitul Agricol, Mecanizarea Agriculturii, Zootehnie și Medicină Veterinară, Buletine de informare tehnică și economică-Ministerul Agriculturii, Revista AMSEM etc.
─ emisiuni radio și TV privind tehnologia culturii pajiştilor.