Mecanizarea lucrărilor pe pajişti

Mecanizarea lucrărilor pe pajişti

Scopul: Elaborarea unor noi tehnologii de mecanizare şi promovarea unui sistem de maşini specifice lucrărilor agricole pe pajişti, în condiţiile unor consumuri minime, cu un impact ecologic redus.Realizarea obiectivelor privind îmbunătățirea și valorificarea pajiștilor , condiţionate şi de factorii restrictivi care limitează potenţialul productiv al acestor suprafeţe,  a necesitat dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi în domeniul mecanizării lucrărilor pe pajişti.

Ca urmare a activității de cercetare din acest domeniu s-au conceput, realizat și testat în premieră națională modele experimentale, prototipuri și proiecte de execuție de mașini specifice mecanizării lucrărilor pe pajiști cum ar fi: Mașina de supraînsămânțat pajiști degradate, MSPD 2,5; Mașina de semănat plante furajere de pajiști, MSPFP 2,0; Maşina modernizată de semănat plante furajere de pajişti MSPM 2,5; Rindea-greder pentru pajiști RGP 2,0 .

Pentru a forma agregate agricole complexe, care să execute mai multe operații printr-o singură trecere, s-au realizat o serie de echipamente care sunt montate frontal, în spatele sursei energetice sau pe alte mașini componente: Echipamentul  de administrat conservant solid, EDCON; Echipament de fertilizat, EF 2,5; Echipament de erbicidat în benzi, EEB 2,5; Echipament de fertilizat, EF 3,75 și Echipament de semănat, ESR 3,75.

Ca urmare a originalității  variantelor constructive și tehnologice promovate de cercetători în conceperea mașinilor și echipamentelor noi folosite în mecanizarea lucrărilor agricole pe pajiști, unele dintre acestea au fost brevetate și anume:

– Mașina de supraînsământat pajiști degradate, MSPD 2,5- Brevet RO 104283/1994;

– Echipament de administrat conservant solid, EDCON- Brevet RO 104047/1994;

– Mecanism de antrenare pivotant- Brevet RO 125884/2012;

– Dispozitiv de virare cu roată pivotantă- Brevet. RO 125495/2015.