Calcul statistic, simularea şi modelarea fenomenelor din cultura pajiştilor

Calcul statistic, simularea şi modelarea fenomenelor din cultura pajiştilor

Scopul: Realizarea de programe și modele pentru calculul statistic  al datelor

                         experimentale și interpretarea rezultatelor;

Modelarea matematică ne conduce la modele al căror studiu poate fi făcut analitic, permițând în aceste condiții,  funcție de complexitatea modelului și exactitatea metodelor de rezolvare folosite, determinarea cu destulă exactitate, a variantelor de decizie ce trebuie utilizată (soluția problemei de optimizare etc.).

Complexitatea relativ mare a informațiilor care se prelucrează ca urmare a diversității de probleme din cadrul programului Cultura pajiștilor (genetică, ameliorare, biotehnologie, tehnologii,, valorificarea pajiștilor prin pășunat, conservarea și calitatea furajelor, producerea de sămânță, economie etc.), a determinat crearea unei baze de date.

Crearea bazei de date și utilizarea ei reprezintă un salt important în asigurarea cerințelor cercetătorilor, atât în ceea ce privește scurtarea timpului de răspuns, cât și în ceea ce privește calitatea informațiilor oferite spre valorificare.