Publicatii

Pajistile Romaniei, resurse si strategii de imbunatatire si valorificare

PAJIȘTILE ROMÂNIEI - RESURSE, STRATEGII DE IMBUNATATIRE SI VALORIFICARE             V. MOCANU, N. DRAGOMIR, V. A. BLAJ, T. A. ENE, Monica Alexandrina TOD, Victoria MOCANU   Editura Universitatii Transilvania din Brasov ISBN 978-606-19-1414-2...

SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE PRIN RENOVARE TOTALĂ

SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE PRIN RENOVARE TOTALĂ   Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Vasile Adrian BLAJ, Doina SILISTRU ISBN 978-606-19-1024-3...

PRODUCEREA, CONDIȚIONAREA ȘI STOCAREA SEMINȚELOR DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI

PRODUCEREA, CONDIȚIONAREA ȘI STOCAREA SEMINȚELOR DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI - Tehnologii, echipamente și instalații - Tudor Adrian ENE, Vasile MOCANU ISBN 978-973-98711-8-1...

ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN MĂSURI DE SUPRAFAȚĂ CU INPUTURI MINIME A PAJIȘTILOR DEGRADATE

ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN MĂSURI DE SUPRAFAȚĂ CU INPUTURI MINIME A PAJIȘTILOR DEGRADATE   BLAJ Vasile-Adrian, DRAGOMIR Neculai, MOCANU Vasile, MARUȘCA Teodor, ENE Tudor Adrian, ICHIM Emil ISBN 978-973-0-28071-5...

INDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ

INDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ Pajiști permanente și pastoralism T. MARUȘCA, N. DRAGOMIR, V.A. BLAJ, V.MOCANU, M.N.HORABLAGA, Monica A. TOD, S.V. TOD, T.A.ENE, P.M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, D. RECHIȚEAN, Ș.M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE ISBN 978-973-0-28070-8...

ELEMENTE DE GRADIENTICĂ ȘI ECOLOGIE MONTANĂ

ELEMENTE DE GRADIENTICĂ ȘI ECOLOGIE MONTANĂ -Ediția a II a- Teodor MARUŞCA ISBN 978-606-19-0892-9...