Tehnologii și verigi tehnologice pentru pajiştile temporare

Tehnologii și verigi tehnologice pentru pajiştile temporare

Scopul: Menţinerea pe o perioadă lungă de timp a producţiei agricole prin introducerea, în cadrul asolamentelor, a pajiştilor temporare, alcătuite din amestecuri complexe de graminee cu leguminoase perene .Pentru reinstalarea stării de agroclimax, starea de stabilitate a agrobiocenozelor obţinută prin integrarea acţiunilor naturale cu cele antropogene, impusă de sistemele specifice agriculturii durabile, se recomandă a fi introduse în  asolament pajiştile temporare, culturi intensive ce sunt necesare și rentabile  pentru unităţile cu sector  zootehnic dezvoltat și nu numai.

Asolamentele bine concepute sunt cele mai importante componente ale sistemelor de agricultură durabilă cu un rol major în menţinerea fertilităţii solurilor, nivelelor materiei organice a solului şi structura acestuia, asigurând în acelaşi timp elemente nutritive suficiente, (în special de azot), disponibile şi că pierderile de substanţe nutritive sunt reduse la minim.

Pe baza utilizării rezultatelor experimentale existente şi a studiilor  se stabilesc metodele de cultură şi asolamentele agricole care, cu inputuri minime, să asigure dezvoltarea durabilă a agriculturii în condiţii de multifuncţionalitate, biodiversitate şi stabilitate a randamentelor compatibile cu mediul înconjurător.

Studiile şi cercetările au fost focalizate pe stabilirea unei interacţiuni favorabile dintre sistemele de culturi agricole şi sistemele de creştere a animalelor în zonele luate în studiu, cu bune rezultate în ceea ce priveşte utilizarea resurselor naturale.

Urmare cercetărilor întreprinse s-au elaborat:

– Soluţii tehnologice regionale pentru agricultura durabilă în vederea reinstalării stării de agroclimax; 
– Tehnologii zonale de valorificare durabilă a terenurilor agricole prin promovarea multifuncţionalităţii pajiştilor. 
– Promovarea practicilor de reducere a inputurilor are ca principală soluţie creşterea ponderii pajiştilor în folosirea terenurilor, valorificându-se efectele pozitive asupra calităţii solului, biodiversităţii şi a resurselor regenerabile.