Ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști

Ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști

Scopul:

– crearea de noi soiuri cu potenţial ridicat de producţie, de calitate şi de adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de valorificare, în condiţii de mediu într-o continuă schimbare;

Principalele obiective de ameliorare a speciilor de graminee şi leguminoase perene de pajiști :

– producţia ridicată de furaj şi sămânţă, eşalonată echilibrat pe întreaga perioadă de vegetaţie, calitatea furajului;

– palatabilitate şi digestibilitate ridicate, conţinut ridicat în hidraţi de carbon solubili şi proteine, conţinut redus în constituenţi ai pereţilor celulari;

– pretabilitate la diverse moduri de folosire: fâneaţă, păşune, siloz, gazon, mixt, reconstrucţie ecologică;

– adaptabilitate, plasticitate ecologică ridicată;

– rezistenţă la factori de stres: boli, dăunători, secetă, îngheţ etc.;

– grade diferite de precocitate, pentru alcătuirea de conveiere de pajişti;

– competitivitate adecvată pentru alcătuirea amestecurilor simple sau complexe de pajişti;

– randament ridicat de fixare simbiotică a N atmosferic