Ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști

Ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști

Scopul:

- crearea de noi soiuri cu potenţial ridicat de producţie, de calitate şi de adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de valorificare, în condiţii de mediu într-o continuă schimbare;

 

Principalele obiective de ameliorare a speciilor de graminee şi leguminoase perene de pajiști :

* producţia ridicată de furaj şi sămânţă, eşalonată echilibrat pe întreaga                                  perioadă de vegetaţie, calitatea furajului;

* palatabilitate şi digestibilitate ridicate, conţinut ridicat în hidraţi de carbon solubili şi proteine, conţinut redus în constituenţi ai pereţilor celulari;

* pretabilitate la diverse moduri de folosire: fâneaţă, păşune, siloz, gazon,     mixt, reconstrucţie ecologică;

* adaptabilitate, plasticitate ecologică ridicată;

*  rezistenţă la factori de stres: boli, dăunători, secetă, îngheţ etc.;

* grade diferite de precocitate, pentru alcătuirea de conveiere de pajişti;

* competitivitate adecvată pentru alcătuirea amestecurilor simple sau            complexe de pajişti;

* randament ridicat de fixare simbiotică a N atmosferic