Ecologie și resurse genetice la graminee și leguminoase perene de pajiști

Ecologie și resurse genetice la graminee și leguminoase perene de pajiști

 Scopul: Realizarea unei colecții active de germoplasmă autohtonă și străină (ecotipuri, populații locale, soiuri etc.), bazându-se pe variabilitatea genetică naturală   necesară creării de forme biologice noi de graminee și leguminoase perene de pajiști, cu însușiri corespunzătoare obiectivelor de ameliorare.

Obiectiv specific:

Valorificarea  superioară a  resurselor genetice de graminee și leguminoase perene ale României, care dispune în prezent de o bază genetică autohtonă deosebit de bogată, formată din varietăţi şi populaţii de plante, rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor climatice din ţara noastră.

  • Recoltarea şi conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee şi leguminoase perene de pajişti:s-au pus bazele unei colecții funcționale de germoplasmă ce cuprinde ecotipuri, populații locale, soiuri etc.
  • Elaborarea unor tehnologii de reconstrucţie ecologică a pajiştilor cu covor ierbos degradat, de renaturare prin înierbare a terenurilor degradate antropic: înierbări antierozionale, copertări halde de cenușă, pârtii de schi.
  • Consolidarea biologică şi întregire peisagistică prin înierbare a suprafeţelor amenajate prin lucrări de îmbunătăţiri funciare;