Calcul statistic, simularea şi modelarea fenomenelor din cultura pajiştilor

Scopul: Realizarea de programe și modele pentru calculul statistic  al datelor                          experimentale și interpretarea rezultatelor; Modelarea matematică ne conduce la modele al căror studiu poate fi făcut analitic, permițând în aceste condiții,  funcție de complexitatea modelului și exactitatea metodelor de rezolvare folosite, determinarea cu destulă exactitate, a variantelor de decizie ce trebuie utilizată (soluția … Citește mai mult

Biochimie, conservarea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti

Scopul: Determinarea calității și productivității speciilor de graminee și leguminoase perene de pajiști în vederea selecției și ameliorării acestora sau pentru a formula rațiile de hrană pentru animalele ierbivore , asfel încât conversia acestora  în produse animaliere (lapte, carne , lână etc.) și/sau capacitate de efort( la animalele de muncă) să aibă un randament ridicat; … Citește mai mult

Mecanizarea lucrărilor pe pajişti

Scopul: Elaborarea unor noi tehnologii de mecanizare şi promovarea unui sistem de maşini specifice lucrărilor agricole pe pajişti, în condiţiile unor consumuri minime, cu un impact ecologic redus. Realizarea obiectivelor privind îmbunătățirea și valorificarea pajiștilor , condiţionate şi de factorii restrictivi care limitează potenţialul productiv al acestor suprafeţe,  a necesitat dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de … Citește mai mult

Valorificarea pajiştilor prin pășunat

Scopul: Folosirea rațională a pajiștilor prin pășunat   Metodele și sistemele de valorificarea pajiştilor prin pășunat  influențează în mare măsură creșterea, compoziţia floristică şi productivitatea covorului ierbos. Păşunatul cu un număr prea mare sau prea mic de animale până la abandon, completat de un păşunat haotic, fără pauză în sezonul rece, duce în mod sigur … Citește mai mult

Tehnologii și verigi tehnologice pentru pajiştile temporare

Scopul: Menţinerea pe o perioadă lungă de timp a producţiei agricole prin introducerea, în cadrul asolamentelor, a pajiştilor temporare, alcătuite din amestecuri complexe de graminee cu leguminoase perene . Pentru reinstalarea stării de agroclimax, starea de stabilitate a agrobiocenozelor obţinută prin integrarea acţiunilor naturale cu cele antropogene, impusă de sistemele specifice agriculturii durabile, se recomandă … Citește mai mult

Tehnologii și verigi tehnologice pentru îmbunătățirea pajiștilor permanente

Scopul: Diminuarea sau înlăturarea  procesului de degradare a pajiştilor permanente, readucerea în circuitul productiv a pajiștilor abandonate, valorificarea multifuncţionalităţii acestor suprafeţe, menţinerea sau creşterea producţiei şi calităţii furajelor prin inputuri reduse, printr-un mod raţional de gestionare a acestor suprafețe, în condițiile conservării biodiversității și a peisajelor. În cadrul acestor tehnologii un volum imens de cercetări … Citește mai mult

Producerea semințelor soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de pajiști

Obiectivul general: – Valorificarea  superioară a  resurselor genetice de graminee și leguminoase perene ale României, care dispune în prezent de o bază genetică autohtonă deosebit de bogată, formată din varietăţi şi populaţii de plante, rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor climatice din ţara noastră. Obiective specifice: – menținerea în cultură a soiurilor românești de … Citește mai mult

Ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști

Scopul: – crearea de noi soiuri cu potenţial ridicat de producţie, de calitate şi de adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de valorificare, în condiţii de mediu într-o continuă schimbare;   Principalele obiective de ameliorare a speciilor de graminee şi leguminoase perene de pajiști : * producţia ridicată de furaj şi sămânţă, eşalonată echilibrat … Citește mai mult

Ecologie și resurse genetice la graminee și leguminoase perene de pajiști

 Scopul: Realizarea unei colecții active de germoplasmă autohtonă și străină (ecotipuri, populații locale, soiuri etc.), bazându-se pe variabilitatea genetică naturală   necesară creării de forme biologice noi de graminee și leguminoase perene de pajiști, cu însușiri corespunzătoare obiectivelor de ameliorare.   Obiectiv specific: Valorificarea  superioară a  resurselor genetice de graminee și leguminoase perene ale României, care … Citește mai mult