Anunt concurs ocupare posturi vacante – MAI 2022

Anunt angajare Mai 2022 Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Braşov, cu sediul în Braşov, str. Cucului nr. 5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante: 1. Biolog botanist (asistent cercetare / cercetător științific) la Departament Cercetare cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul biologie – 1 post; … Citește mai mult

Anunt angajare Martie 2022

Anunt angajare Martie 2022 Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, cu sediul in Brasov, str. Cucului nr. 5, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale vacante: Biolog botanist (asistent cercetare / cercetator stiintiflc) la departament cercetare cu studii superioare cu diploma de licenta in domeniul biologie – 1 post; Consiler … Citește mai mult

Extensia rezultatelor cercetărilor

Extensia rezultatelor cercetărilor  Scopul: Diseminarea rezultatelor și îmbunătățirea fluxului de informații de la nivel științific la fermier și pentru asigurarea feed-back-ului în scopul realizării tematicii de cercetare în folosul fermierilor Activități: – prezentarea şi demonstrarea tehnologiilor pentru cultura pajiştilor permanente şi temporare; – asistenţă tehnică fermierilor în domeniul producerii furajelor; – loturi demonstrative cu pajişti … Citește mai mult

Anunt angajare 23 decembrie 2021

ANUNT Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, cu sediul in Brașov, str. Cucului nr. 5, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale vacante: 1. Inginer agronom (asistent cercetare / cercetator stiintific) la departament cercetare, cu studii superioare cu diploma de licenta in domeniul agronomie – 1 post; (descarcati condiții înscriere, … Citește mai mult

Anunt angajare 4 octombrie 2021

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, cu sediul in Brasov, str. Cucului nr. 5, organizeaa oncurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: – Consilier juridic (studii superioare juridice cu diploma de licenta; vechime in specialitate minim 3 ani ) – 1 post; – Referent / Inspector Resurse Umane (studii medii, vechime in specialitate: 10 ani) … Citește mai mult

Calcul statistic, simularea şi modelarea fenomenelor din cultura pajiştilor

Calcul statistic, simularea şi modelarea fenomenelor din cultura pajiştilor Scopul: Realizarea de programe și modele pentru calculul statistic  al datelor                          experimentale și interpretarea rezultatelor; Modelarea matematică ne conduce la modele al căror studiu poate fi făcut analitic, permițând în aceste condiții,  funcție de complexitatea modelului și exactitatea metodelor de rezolvare folosite, determinarea cu destulă … Citește mai mult

Biochimie, conservarea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti

Biochimie, conservarea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti Scopul: Determinarea calității și productivității speciilor de graminee și leguminoase perene de pajiști în vederea selecției și ameliorării acestora sau pentru a formula rațiile de hrană pentru animalele ierbivore , asfel încât conversia acestora  în produse animaliere (lapte, carne , lână etc.) și/sau capacitate de efort( la … Citește mai mult

Mecanizarea lucrărilor pe pajişti

Mecanizarea lucrărilor pe pajişti Scopul: Elaborarea unor noi tehnologii de mecanizare şi promovarea unui sistem de maşini specifice lucrărilor agricole pe pajişti, în condiţiile unor consumuri minime, cu un impact ecologic redus.Realizarea obiectivelor privind îmbunătățirea și valorificarea pajiștilor , condiţionate şi de factorii restrictivi care limitează potenţialul productiv al acestor suprafeţe,  a necesitat dezvoltarea şi … Citește mai mult

Valorificarea pajiştilor prin pășunat

Valorificarea pajiştilor prin pășunat Scopul: Folosirea rațională a pajiștilor prin pășunatMetodele și sistemele de valorificarea pajiştilor prin pășunat  influențează în mare măsură creșterea, compoziţia floristică şi productivitatea covorului ierbos. Păşunatul cu un număr prea mare sau prea mic de animale până la abandon, completat de un păşunat haotic, fără pauză în sezonul rece, duce în … Citește mai mult