TEHNOLOGII ZONALE DE VALORIFICARE DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE PRIN PROMOVAREA MULTIFUNCŢIONALITĂŢII PAJIŞTILOR

TEHNOLOGII ZONALE DE VALORIFICARE DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE PRIN PROMOVAREA MULTIFUNCŢIONALITĂŢII PAJIŞTILOR

TEHNOLOGII ZONALE DE VALORIFICARE DURABILĂ A TERENURILOR AGRICOLE PRIN PROMOVAREA MULTIFUNCŢIONALITĂŢII PAJIŞTILOR

 

Vasile MOCANU, Ioan HERMENEAN, Tudor A. ENE, Teodor MARUŞCA
ISBN: 978–973–98711–8–6