Anunt angajare 4 octombrie 2021

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, cu sediul in Brasov, str. Cucului nr. 5, organizeaa oncurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

– Consilier juridic (studii superioare juridice cu diploma de licenta; vechime in specialitate minim 3 ani ) – 1 post;
– Referent / Inspector Resurse Umane (studii medii, vechime in specialitate: 10 ani) – 1 post;
– Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca (studii superioare; certificat de calificare in domeniul securitatii si sanatatii in munca) – 1 post;
– Botanist (studii superioare cu diploma de licenta in domeniul biologie ) – 1 post;

Concursul va avea loc la sediul I.C.D.P. Brasov, str. Cucului nr 5 in data de 28 OCTOMBRIE 2021, ora 10.00.
Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune la secretariatul I.C.D.P. Brasov din str. Cucului nr. 5 in perioada 04.10.2021 – 15.10.2021, intre orele 07.30 – 15.30

Descarcati conditiile de participare, tematica si bibliografia de concurs pentru postul de Consilier Juridic

Descarcati conditiile de participare, tematica si bibliografia de concurs pentru postul de Referent / Inspector Resurse Umane

Descarcati conditiile de participare, tematica si bibliografia de concurs pentru postul de Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Descarcati conditiile de participare, tematica si bibliografia de concurs pentru postul de Botanist

Descarcati anuntul complet aici.