PRODUCEREA, CONDIȚIONAREA ȘI STOCAREA SEMINȚELOR DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI

PRODUCEREA, CONDIȚIONAREA ȘI STOCAREA SEMINȚELOR DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI

PRODUCEREA, CONDIȚIONAREA ȘI STOCAREA SEMINȚELOR DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI

- Tehnologii, echipamente și instalații -

Tudor Adrian ENE, Vasile MOCANU
ISBN 978-973-98711-8-1