SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE PRIN RENOVARE TOTALĂ

SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE PRIN RENOVARE TOTALĂ

SOLUŢII TEHNOLOGICE ŞI MIJLOACE TEHNICE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PAJIŞTILOR PERMANENTE PRIN RENOVARE TOTALĂ

 

Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Vasile Adrian BLAJ, Doina SILISTRU
ISBN 978-606-19-1024-3