Anunt concurs ocupare posturi vacante – MAI 2022

Anunt angajare Mai 2022

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Braşov, cu sediul în Braşov, str. Cucului nr. 5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante:

1. Biolog botanist (asistent cercetare / cercetător științific) la Departament Cercetare cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul biologie – 1 post; (descarcati documentatia aici)
2. Inginer agronom (asistent cercetare / cercetător științific) la Departament Cercetare cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul agronomie – 1 post; (descarcati documentatia aici)
3. Inginer agronom la Departament Cercetare, cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul agronomie – 1 post; (descarcati documentatia aici)
4. Consilier juridic (studii superioare juridice cu diplomă de licență; vechime în specialitate: 3 ani) – 1 post; (descarcati documentatia aici)
5. Gestionar depozit/Magaziner (studii medii cu diplomă de bacalaureat; cursuri de pregătire: gestiune stocuri) – 1 post; (descarcati documentatia aici)
6. Femeie de serviciu (studii generale / medii) – 1 post; (descarcati documentatia aici)

Calendarul concursului:

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; conform legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare și Regulamentului A.S.A.S. nr. 3343/12.10.2012, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale de cercetare științifică și încadrarea pe funcții în instituțiile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol și va consta în:- selecție dosare;
- proba scrisă (conform tematicii și/sau bibliografiei de concurs)
- interviu / probă practică (admiterea la etapa de interviu o reprezintă obținerea notei minime 8 la proba scrisă).
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la secretariatul I.C.D.P. Braşov din str. Cucului nr. 5, în perioada 04.05.2022 – 18.05.2022, între orele 0730 - 1530.
Selecția dosarelor va avea loc în data de 20.05.2022

Concursurile vor avea loc la sediul I.C.D.P. Braşov , str. Cucului, nr. 5, după cum urmează:
- pentru consilier juridic în data de 27.05.2022, ora 1000;
- pentru gestionar depozit/magaziner în data de 30.05.2022, ora 1000;
- pentru femeie de serviciu în data de 30.05.2022, ora 1200;
- pentru biolog botanist la compartiment cercetare în data de 10.06.2022, ora 1000;
- pentru inginer agronom la compartiment cercetare în data de 10.06.2022, ora 1100;

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului la proba scrisă sau a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afișează la sediul unității și pe pagina de internet în termen de o zi lucrătoare de la ultima probă a concursului.
Condițiile de participare, tematica și bibliografia de concurs se regăsesc pe site-ul www.pajisti-grassland.ro, iar relații suplimentare se pot obține la telefon: 0268 472 704, 0268 472 781.

 

Rezultate selectie dosare (20.05.2022)

Rezultat selecție dosare concurs consilier juridic

Rezultat selecție dosare concurs inginer agronom

Rezultate concurs consilier juridic (27.05.2022)

Rezultat concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de consilier juridic

 

Rezultate concurs inginer agronom (10.06.2022)

Rezultat concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de inginer agronom