Anunt angajare Martie 2022

Anunt angajare Martie 2022

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, cu sediul in Brasov, str. Cucului nr. 5, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale vacante:

 1. Biolog botanist (asistent cercetare / cercetator stiintiflc) la departament cercetare cu studii superioare cu diploma de licenta in domeniul biologie – 1 post;
 2. Consiler juridic (studii superioare juridice cu diploma de licenta; vechime in specialitate: 3 ani) – 1 post;
 3. Gestionar depozit/Magaziner (studii medii cu diploma de bacalaureat; cursuri de pregatire: gestiune stocuri) – 1 post;
 4. Femeie de serviciu (studii generale / medii) – 1 post;

Calendarul concursului:

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; conform legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare si Regulamentului A.S.A.S. nr. 3343/12.10.2012, privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale de cercetare stiintifica si incadrarea pe functii in institutiile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol si va consta in:

 • selectie dosare;
 • proba scrisa (conform tematicii si/sau bibliografiei de concurs)
 • interviu / proba practica (admiterea la etapa de interviu o reprezinta obtinerea notei minime 8 la proba scrisa).

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune la secretariatul I.C.D.P. Brasov din str. Cucului nr. 5, in perioada 15.03.2022 – 25.03.2022, intre orele 07.30 – 15.30.
Selectia dosarelor va avea loc in data de 28.03.2022

Concursurile vor avea loc la sediul I.C.D.P. Brasov , str. Cucului, nr. 5, dupa cum urmeaza:

 • pentru consider juridic in data de 29.03.2022 ora 10°°;
 • pentru gestionar depozit/magaziner in data de 30.03.2022, ora 10°°;
 • pentru femeie de serviciu in data de 30.03.2022, ora 1200;
 • pentru biolog botanist in data de 31.03.2022, ora 10°°;

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului la proba scrisa sau a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii si pe pagina de internet in termen de o zi lucratoare de la ultima proba a concursului.

Conditiile de participare, tematica si bibliografia de concurs (descarcare):

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati telefonic, la nr 0268 472 704 si 0268 472 781.