Anunt angajare 23 decembrie 2021

ANUNT

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, cu sediul in Brașov, str. Cucului nr. 5, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale vacante:
1. Inginer agronom (asistent cercetare / cercetator stiintific) la departament cercetare, cu studii superioare cu diploma de licenta in domeniul agronomie – 1 post; (descarcati condiții înscriere, fișă post, tematică și bibliografie)
2. Biolog botanist (asistent cercetare / cercetator stiintific) la departament cercetare cu studii superioare cu diploma de licenta in domeniul biologie – 1 post; (descarcati condiții înscriere, fișă post, tematică și bibliografie)
3. Consilier juridic (studii superioare juridice cu diploma de licenta; vechime in specialitate: 3 ani) – 1 post; (descarcati condiții înscriere, fișă post, tematică și bibliografie)
4. Secretar dactilograf (studii medii cu diploma de bacalaureat/superioare cu diploma de licenta) – 1 post;  (descarcati condiții înscriere, fișă post, tematică și bibliografie)
5. Gestionar depozit/Magaziner (studii medii cu diploma de bacalaureat; cursuri de pregatire: gestiune stocuri) – 1 post; (descarcati condiții înscriere, fișă post, tematică și bibliografie)
6. Mecanic agricol (studii medii / scoala profesionala) – 1 post; (descarcati condiții înscriere, fișă post, tematică și bibliografie)
7. Ingrijitor animate (studii medii/generale) – 1 post. (descarcati condiții înscriere, fișă post, tematică și bibliografie)

Calendarul concursului:
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; conform legii nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare si Regulamentului A.S.A.S. nr. 3343/12.10.2012, privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale de cercetare stiintifica si incadrarea pe functii in institutiile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol si va consta in:
– selectie dosare;
– proba scrisa (conform tematicii si/sau bibliografiei de concurs)
– interviu / proba practica (admiterea la etapa de interviu o reprezinta obtinerea notei minime 8 la proba scrisa).
Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune la secretariatul I.C.D.P. Brasov din str. Cucului nr. 5, in perioada 05.01.2022 – 20.01.2022, intre orele 07.30 – 15.30.

Selectia dosarelor va avea loc in data de 26.01.2022
Concursurile vor avea loc la sediul I.C.D.P. Brasov, str. Cucului, nr. 5, dupa cum urmeaza:
– pentru secretar – dactilograf in data de 28.01.2022, ora 10.00;
– pentru consilier juridic in data de 31.01.2022 ora 12.00;
– pentru gestionar depozit/magaziner in data de 31.01.2022, ora 10.00;
– pentru mecanic agricol in data de 02.02.2022, ora 10.00;
– pentru ingrijitor animate in data de 02.02.2022, ora 10.00;
– pentru inginer agronom in data de 04.02.2022, ora 10.00;
– pentru biolog botanist in data de 04.02.2022, ora 10.00;

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidate nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului la proba scrisa sau a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Rezultatele finale se afiseaza la sediui unitatii si pe pagina de internet in termen de o zi lucratoare de la ultima proba a concursului.

Descarcati anuntul in format PDF.

 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE (26.01.2022) :

 

Rezultat selecție dosare concurs inginer agronom

Rezultat selecție dosare concurs îngrijitor animale

Rezultat selecție dosare concurs mecanic agricol

Rezultat selecție dosare concurs secretar-dactilograf

 

REZULTAT CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT SECRETAR – DACTILOGRAF (28.01.2022):

Rezultat concurs pentru ocupare post vacant de secretar – dactilograf

 

REZULTAT CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT DE ÎNGRIJITOR ANIMALE (02.02.2022):

Rezultat concurs pentru ocupare post vacant de îngrijitor animale

 

REZULTAT CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT INGINER AGRONOM CERCETARE (04.02.2022)

Rezultat concurs pentru ocupare post vacant inginer agronom cercetare